Bildene over viser en rusten skiftnøkkel som ble liggende i B50. Forskjellen taler for seg selv... 

DSALT

Salt- og korrosjonsskader beløper seg til milliarder bare i Norge. Salting av veier har flere negative aspekter ved seg. Det har en negativ påvirkning av natur/fauna, og det angriper og skader infrastruktur, bymøbler, utstyr, og ikke minst kjøretøyet ditt.

Det er ikke bare veisalting som er en utfordring. Sjøsalt er sannsynligvis en større utfordring i omfang, enten man har et tankskip eller en liten snekke. Saltet setter seg på alt fra kalesjer, vinduer og skrog, til antenner og tauverk. Eller det setter seg på kaianlegg, utstyr og bygninger på land. 

Norge er en stolt, stor og respektert sjøfarts- og havbruksnasjon. I alle segmenter kan norske bedrifter påberope seg å være blant «creme de la creme» innen maritime næringer. Vi er teknologisk dyktig, innovative og verdiskapende. Men salt og korrosjon sliter også disse næringen med.

Når det gjelder veisalting, er det kloret i saltet som er synderen. Klor binder seg lett til andre grunnstoffer som oksygen eller metaller. Nedbrytningsprosessen (rust), begynner derfor med kloret i saltet. Dette saltet er det svært viktig å få fjernet så fort som mulig. Å fjerne bundet salt ved å skylle med ferskvann er en håpløs oppgave, men ved å skylle med DSALT vil kloret i saltet slippe fra underlaget, skylles av med vannet og rustprosessen bremses. I DSALT har vi også tilsatt korrosjonshemmere som ytterligere forsinker rustprosessen. 

Problemet med rene metaller er at de oksyderer når de blir eksponert for oksygen og vann/fuktighet. Stål ruster, kobber irrer og aluminium korroderer. Prosessene skjer fort, og det rene metallet omdannes raskt tilbake til et stoff som ligner på det opprinnelige råstoffet.

Salt sørger for at oksygen og fuktighet ikke forlater et korrosivt materiale. Et eksempel er stålbåter og containere mm. Ved vedlikehold klarer man ikke å sandblåse eller slipe vekk alt salt fra porene i stålet. Og som mange ikke vet inneholder også sanden som det blåses med salter, og mange såper inneholder salter. Så for å fjerne det skadelige saltet helt, så må DSALT benyttes slik at kloridet i alt saltet slipper bindingen til underlaget og flyter vekk med vannet når man skyller etterpå. Så enkelt kan det faktisk gjøres.

Tester viser at en vask med DSALT reduserer det resterende overflatesaltet til 1mg/under 1mg pr m2!

Hvordan virker DSALT?

DSALT er et mildt produkt som enkelt fjerner klor (salt består av natrium og klorid - NaCl) ved å bryte bindingen mellom kloridet og underlaget slik at saltet flyter/spyles av overflaten.

DSALT er svært effektivt, leveres i konsentrat, og blandingsforhold er 1:100. 1 liter DSALT gir 100 liter ferdig produkt for dsalting. Det er viktig å følge doseringen som er angitt på kannene. Blandingen kan økes i konsentrasjon om man har kraftig saltopphopning i f.eks motoren. Raisere og varmeveklsere på båt, men også saltbiler o.l. sliter med saltopphopning. Her vil kraftigere blanding ha en effekt på å løse saltet fra overflaten, og man kan gjenta behandlingen ved behov.

DSALT er et utmerket produkt, enten man er proffbruker eller privat.

DSALT og rust/korrosjon

For å løse opp rust må man normalt ha en syre med PH 2 eller lavere. Det er svært surt og absolutt ikke å anbefale. DSALT vil ved dynking/bad derimot få rust til å slippe taket i jernet og ofte kan det enkelt skrubbes av med et håndkle eller grov klut om det får ligge et døgn.

To forskjellige korrosjonshemmere vil ved regelmessig bruk hindre salt i å feste seg og ny rust i å dannes.

 • Salt er et mineral bestående hovedsakelig av sodiumklorid (nacl)
 • Saltinnhold; sjøvann ca 3,5% - springvann ca 4mg per 100mg
 • Salt er hygroskopisk - dvs absorberer fuktighet fra luft
 • Salt øker vannets evne til å lede elektroner - hvilket øker korrosjonsprosessen
 • Klorid-ionene i salt bryter også ned det beskyttende oksid-laget som beskytter enkelte typer metall
 • Fjernes ikke saltet effektivt nok, vil det ligge under andre behandlinger som påføres senere
 • Salt er katalysatoren i korrosjon - påvirkes også av fuktighet, forurensing, temperatur, mengde og sur nedbør
 • Saltløsninger kan ikke nøytraliseres. Løsninger som er enten sure (pH 1,0-6,9) eller alkaliske (pH 7,1 - 14,0) kan nøytraliseres. PH i en saltoppløsning er 7,0. Ingen produkter eller stoff kan «nøytralisere» en løsning som allerede er nøytral.
 • Det finnes mange typer korrosjon. Felles for dem alle er at saltet fremskynder korrosjonsprosessen.

  De vanligste formene for korrosjon er:

  • OVERFLATEKORROSJON - generell korrosjon - jevn korrosjon på overflaten.
  • PITTING-KORROSJON - punktkorrosjon - typisk for aluminiumslegeringer, kommer ofte der oksidlaget på metallet er borte. Korrosjonen kan være langt mer fremtredende under f.eks et malingslag enn det man visuelt kan se på overflaten.
  • EROSJONSKORROSJON - oppstår ved bevegelse mellom metall og korrosjonsmediet. Typisk for rør og pumper, ventiler etc.
  • STAGNERINGSKORROSJON - oppstår steder hvor fuktighet ikke renner vekk eller fordamper. Typisk i pakninger, groper, skrue/mutterfester, kriker og kroker.
  • GALVANISK KORROSJON - oppstår når «edle» metaller er i kontakt med «mindre edle» metaller. Det «edle» metallet opptrer da som en katode, mens det «mindre edle» opptrer som anode. Metallene er elektrokjemisk ulike.
  • SPENNINGSKORROSJON - vises ofte som sprekkdannelser grunnet strekkspenninger og korrosjon. Kan ofte skyldes ytre belastning, variasjoner i temperatur sveising/varmebehandling etc.
  • ATMOSFÆRISK KORROSJON - oppstår når oksygen i luft reagerer direkte med metall og gjerne salt.
  • KJEMISK KORROSJON - oppstår ved kontakt mellom metaller og oksygen/hydrogen. Metallet reagerer ved å danne oksider, hydroksider eller sulfider.